Állásfoglalás

Állásfoglalás a Kovács Jenő nagykárolyi polgármestert ért folyamatos támadásokkal szemben.

Az utóbbi időben az általunk Milotai Nyilas István-emlékéremmel kitüntetett alapító tagtársunkat, Kovács Jenő nagykárolyi polgármestert folyamatosan indokolatlan és nyilvános támadások érik önmagukat nemzetvédőnek nevező magánszemélyek és szervezetek részéről. Ezek a támadások különösen napjainkban, a gyulafehérvári évforduló előestéjén erősödtek fel. Meglátásunk szerint tagtársunk erre a legkevésbé sem adott okot, ellenkezőleg, tevékenységével és intézkedéseivel a román-magyar békés együttélés ügyét szolgálja a szatmári régióban. Meggyőződésünk az is, hogy az ellene fellépő gáncsoskodóknak nem ez a céljuk, sőt, kirekesztik magukat azok közül az igaz románok közül is, akik az alkalomhoz illő kellő méltósággal, európaihoz méltó módon akarnak ünnepelni.

Ezeket figyelembe véve a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület továbbra is támogatja Kovács Jenőt, emlékéremmel kitüntetett alapító tagját. Nem megvédeni akarjuk (tudjuk, hogy ő egyedül is képes megvédeni önmagát), csupán mellette vagyunk közösségét vezető és annak életét szervező munkájában, ahogy alkalomadtán ő is mellénk áll, és kiveszi részét tevékenységeink sikerre viteléből. Kovács Jenő minden alkalommal meggyőz bennünket arról, hogy az a típusú vezető, aki globálisan gondolkodik és lokálisan cselekszik, azaz az európai és az országos időszerű gazdasági-közéleti-kulturális trendekkel összhangban tervezi meg és végzi Nagykároly városát irányító tevékenységét és alakítja a benne lakó többnemzetiségű közösségnek kedvező jelent és jövőt. Ehhez kívánunk neki a továbbiakban is lelki és fizikai erőt, legfőképpen igazának tudatán és közösségének támogatásán alapuló kitartást. Támogatási szándékunk nem csupán erkölcsi, hanem anyagi természetű is: a román hatóságok által diszkrimináció címén legutóbb ellene kirótt büntetés (2000 lej) kétharmadát átvállaljuk.

A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nevében,

Fülöp István elnök
Végh Balázs Béla alelnök
Csűry István református püspök, egyesületi tag