Gőzerővel munkálkodnak

Összefogással és kemény munkával folyik az építkezési és kivitelezési munkálat az épülő új református templomnál, Kálvin-központnál és óvodánál. A napokban összeállították az óvoda bútorzatát, helyükre kerültek a harangok és elkészült a toronysüveg lezáró bádogozása is.

Összefogással és kemény munkával folyik az építkezési és kivitelezési munkálat az épülő új református templomnál, Kálvin-központnál és óvodánál

„Három nap alatt sikerült összeszerelni az óvoda csoporttermeibe a nemrég megrendelt bútorokat. Kemény, megfeszített tempóval dolgozott az önkéntes presbiterekből és óvodás apukákból, kertvárosi egyháztagokból összeverbuválódott kis csapat. A nagykárolyi önkormányzat két asztalosmester alkalmazottja munkaidő utáni önkéntes szolgálatot vállalva mutatta meg a bútorösszerakás fortélyait, hiszen ők látták először azt, hogy a forgalmazó cég emberei hogyan is raktak össze egy-egy mintadarabot. Köszönet mindazoknak, akik segítettek és kitartóan munkálkodtak: Suhó József, Gergely András, Nagy Károly, nt. Sebestyén Előd, Vasvári Lajos, Dallos László, Balogh Kálmán, Balázsi Levente, Balázsi Dániel, Vida István, Süveg Levente, Délczeg Tamás, Gardó István, Szabó Zoltán, Baumgartner Ildikó, Sógor Melinda, Tolnay Adrien, Suhó Andrea és Holló Éva Andrea” – fogalmazott Tolnay István kertvárosi lelkipásztor.

Összefogással és kemény munkával folyik az építkezési és kivitelezési munkálat az épülő új református templomnál, Kálvin-központnál és óvodánál