Nagykárolyiak a nagybányai Háló találkozón

Pálinkás Gabriella, nagykárolyi bogozó számolt be portálunknak, az I. Észak-Partiumi Regionális Háló Találkozóról. Az eseményen Nagykárolyt is képviselte egy kis csapat.

Változatos programmal és szeretettel várta a nagybányai bogozó csapat a meghívottakat 2018. szeptember 1.-én, az I. Észak-Partiumi Regionális Háló találkozóra.

,,Minden kegyelem!”

Lisieux-i Kis Szent Teréz gondolata volt a mottója a találkozó programjának, melynek a Nagybányai Krisztus király templom és plébánia adott helyet.

Az eseményre érkezett ismerősök örömmel és szeretettel köszöntötték egymást és ismerkedtek az újonnan érkezőkkel. A szentmise bevezető gondolatában Ft. Szmutku Róbert esperes köszöntötte a megjelenteket és mindenkinek egy olyan találkozót kívánt, mely közelebb viszi őt Istenhez és egymáshoz. A vak Bartimeus gyógyításán keresztül a szentbeszédben kérte vizsgáljuk meg magunkban szándékainkat és egymáshoz való viszonyunkat.

Ft. Hájtájer István plébános (házigazda) arra buzdított minket, hogy bátran mutassuk meg egymásnak jó tulajdonságainkat, talentumainkat és épüljünk ez által.

A Nagyszalontáról, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Nagykárolyból, Csengerből, Szatmárnémetiből, Dézsről, Máramarosszigetről, Felsőbányáról, Koltóról érkezett vendégeket köszöntötte a főszervező, Uglár Sándor, nem mulasztva el üdvözölni a nagybányai megjelenteket.

Apjok Norbert parlamenti képviselő is köszöntötte az egybe gyűlteket és a találkozás fontosságát emelte ki, ahol erősíthetik egymást a közösségek: hitükben, magyar identitásukban.

Vida Noémi, alpolgármester-asszony bemutatta Nagybányát mint Románia Ifjúsági fővárosát a 2018 májusa–2019 májusa közötti időszakban, és kitartó munkát kívánt a közösségek közötti kapcsolattartásban.

Az „Egy csöppnyi kegyelem” című előadásában Pakot Géza SJ jezsuita atya, a szatmárnémeti Hám János Iskolaközpont spirituálisa, bemutatta Loyolai Szent Ignác korát és párhuzamot vont napjainkkal. A sokszínűség tesz minket erőssé, mondta, s arra buzdított mindenkit, hogy teremtsünk közösséget az Úr Jézus Krisztussal és hagyjuk, hogy hasson ránk a teremtett világ.

A kiscsoportos beszélgetésekben 3 kérdésre kerestük a választ: melyek a külső eszközök, akik a hitet közvetítették számunkra? Milyen eszközök segítenek engem a lelki életben? Mi az Isten ígérete számukra?

A finom ebéd után Cucuiat Attila kántor segítségével ifjúsági énekeket énekeltünk és megtanultuk a „Salve Regina” gregorián éneket. Mánc Csilla történész, mesteri hallgató bemutatójából megismertük a város aranykorát: „Nagybányai polgárok végrendelkezései 1760–1780-ból”. Ismertette a kutatások következtetéseit.

Süveg György a szatmárnémeti Barátság Nyugdíjas Klub alelnöke mutatta be képekben tevékenységeiket. Varga Orsolya debreceni Petőfi Sándor-ösztöndíjas, a Teleki Magyar Ház önkéntese osztotta meg velünk gondolatait Közösségem Jézussal – Közösségeim Jézussal témában. A program végén megköszönve a Háló mozgalomban végzett munkájukért: Süveg György (Szatmárnémeti), Erőss Endre (Nagybánya) és Merk Gizella (Nagykároly) díszoklevélben részesültek a szervezők részéről. Megköszönve a Jó Istennek az együtt eltöltött napot, Ároni áldással búcsúztunk egymástól. Köszönet a szervezőknek és kitartást kívánunk munkájukban!

Pálinkás Gabriella

1

2

3

4