„Nem közénk való volt”

Turos Lóránd szenátor ünnepi beszéde, amelyet Sződemeteren mondott el Kölcsey Ferenc halálának 180. évfordulója alkalmából.

Tisztelt egybegyűltek, kedves megemlékező barátaim!

Az imént elhangzott kijelentést Wesselényi Miklós Kölcsey rendkívüli tisztességére és becsületességére utalva mondta 1838-ban azt követően, hogy eljutott hozzá a Himnusz költőjének halálhíre.

Kölcsey a becsületesség és a tisztesség mellett a tettek embere volt. Tudta nagyon jól, hogy szavakból csakis papíron épülnek birodalmak. Hitte és tudta, hogy tettek mentik meg és emelik magasba a hazát. Jövőkép nélkül haszontalan minden jelenbéli cselekedet, de a jelen cselekedetei nélkül nincs jövő sem. Ezt legtisztábban Huszt című költeményében írja le: Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort; Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül.

1

Most 180 évvel halála után, bár rengeteg megpróbáltatáson ment át nemzetünk, még mindig itt vagyunk. Az, hogy itt vagyunk és ma megemlékezhetünk Kölcsey Ferencről, azt bizonyítja, hogy helyes volt a jövőkép és jók voltak a hozzárendelt cselekedetek is. Most már viszont rajtunk a sor, hogy a kapott értékek mentén jövőképet képzeljünk, és tettekkel valósítsuk meg azt. A cél, a jövőkép nem más, mint hogy itthon, a szülőföldjén magyarként boldoguljon az ember, hogy itthon a szülőföldön magyarnak lenni jó legyen.

Kölcsey mint politikus, a reformok híve volt; küzdött Erdély és a részek visszacsatolásáért, az alkotmány korszerű átalakításáért és a magyar nyelv jogaiért.

Ne higgyük azt, hogy azóta sok minden változott volna. Mindehhez persze kellettek azok a szerencsétlen politikai döntések is, amelyeknek köszönhetően kisebbségi létbe kerültünk, de napjainkban mi magunk, az RMDSZ politikusai is, nap mint nap a törvény által biztosított eszközök segítségével a közösségünket érintő kisebbségi jogok betartásáért és azok bővítéséért dolgozunk. És láthatjuk, hogy ez sem egy egyszerű feladat, amikor akadnak olyanok, akik azon munkálkodnak, hogy a kisebbségi jogok mintaállamának kikiáltott Romániájában a kisebbségi nyelvi jogokat javító közigazgatási törvénycsomagot elutasítják. Így nehéz előre lépni és sokszor nehéz derűlátónak is lenni. De rendületlenül dolgozunk és cselekszünk azért a jövőképért, amit elképzeltünk, amit célként tűztünk ki, hogy a következő nemzedékek is itthon, a szülőföldön tudjanak építkezni és jövőképet teremteni.

Számos költeményéből és írásából egyértelműen kicseng, hogy Kölcsey Ferenc szívvel s értelemmel vállalt elkötelezettsége hazája s népe sorsa iránt. Ez jól tükröződik az 1823-ban elkészült Himnusz című költeményében is. Mégis a legfontosabb közösségi értéket legvilágosabban az Emléklapra című epigrammájában fogalmazza meg, amely egyben üzenet is minden magyar ember számára: Négy szócskát üzenek, vésd jól kebledbe, s fiadnak hagyd örökül ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.

Sződemeter, 2018. augusztus 3.

Turos Lóránd
szenátor

2